şan-şövkət

şan-şövkət
(şöhrət)
is. Şöhrət, həşəmət, şan, ad-san. Hanı nizəm, hanı atım? Kəsildi şanı-şövkətim. . . «Koroğlu». Tərk edərək bütün istirahəti; Qazanmışam mən bu şanü şövkəti. A. S.. Qəhrəmandır, igidin hörməti var; Özü gənc olsa da şanşöhrəti var. A. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • şan-şərafət — bax şan şövkət (şöhrət) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şövkət — is. <ər.> Calal, dəbdəbə, ehtişam, həşəmət (klassik şeirdə bəzən tərkibdə «şövkəti şan» şəklində işlənir). Xublara vermişəm din imanımı; Şövkəti şanımı, ad və sanımı. M. P. V.. Məndədir dəbdəbə, şövkət və hünər; Ulduzlu göylərə çəkmişəm… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şən(ü) şövkət — klas. bax şan şövkət. Deyildir bərabər heç kimsənəyə; Xubların şahıdır şənü şövkətdə. M. P. V.. Şənü şövkət, ey əmir, səndən artıq kimdə yox; Həm ədalət, həm səxavət, həm şücaət səndə çox. Ü. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Music of Azerbaijan — Part of a series on Azerbaijani people Culture Architecture  …   Wikipedia

  • calal — is. <ər.> Əzəmət, ehtişam, dəbdəbə, təmtəraq, büsat. Dağlarda nə calaldı; Ovçular macal aldı; Bir gözüm yar yolunda; Bir gözüm əcəl aldı. (Bayatı). Hey baxıram yurdumuzun dastan olmuş calalına; Dağlar, daşlar qanad verir bir şairin xəyalına …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müəzzəm — sif. <ər.> 1. tənt. Əzəmətli, böyük, cəsamətli, möhtəşəm. Müəzzəm heykəl. Müəzzəm saray. – İnqilab . . müəzzəm bir bina üçün zəmin hazırlarkən yeni quruluşu anlamayan, ona uya bilməyən Məhəmməd bəy kədər içində boğulub məhv olurdu. Ç.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şükuh(ə) — <fars.> klas. Böyüklük, ululuq, əzəmət, calal, həşəmət; şan şərəf. Bir təxtirəvan içində Leyli; Nə şövkətə, nə şükuhə meyli. F.. Gərək küllən gedib, kəmalişükuh və təntənə ilə <Yusif Sərracı> gətirib, bu təxtin üstündə oturdub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”